logotype
Bakgrundsbild

Regler & villkor

Tävlingen arrangeras av Mondelez Sverige AB, 194 86 Upplands Väsby (Mondelez Sverige AB). Den administreras av Mondelez Sverige AB. Genom att delta i tävlingen accepterar du och samtycker till Användarvillkoren utan begränsningar eller förbehåll. 

Tävlingen pågar från 30/10 2023 till 13/12 2023.

Bygg Chokladhus:

För att delta i tävlingen ska du bygga ett chokladhus av Marabou produkter och ladda upp en bild av ditt chokladhus på Instagram och sedan tagga bilden med #marabouchokladhus. Om din bild blir utvald tar det upp till två dygn innan du kan se din bild på marabouchokladhus.se från att du har lagt upp din bild på Instagram. Mondelez Sverige AB avgör vilka bilder som visas på marabouchokladhus.se.

Du kan tävla hur många gånger du vill så länge det är ett nytt eller ombyggt chokladhus din bild visar. Vinnare varje dag blir den som gjort de mest kreativa och fantasifulla chokladhusen. All choklad som används i tävlingen ska komma från Marabou.

Vinnare och vinster:

Under tävlingsperioden utses 1 st vinnare varje dag. Totalt kan upp till 45 personer utses till vinnare. Vinsten består av en säck med Marabouprodukter samt 2 st Marabou julstrumpor.

Vinnare meddelas direkt vid vinst. Om Mondelez Sverige AB inte får tag i vinnaren efter två försök äger Mondelez Sverige AB rätt att ge vinsten till ny vinnare. Vinsten skickas med rek. brev till den adress vinnaren uppgivit i mailkonversation med Mondelez Sverige AB. Vinsten kan inte överlåtas eller bytas mot kontanter eller andra varor.

Om inget bidrag per dag följer tävlingskriterierna går resterande antal vinster över till nästföljande dagar. Vinnarna meddelas senast veckan efter varje tävlingsveckas slut per mail. Vinnaren har 7 dagar på sig, från och med den dagen de meddelats om vinsten, att ta kontakt via angiven mailadress, annars går vinsten vidare. Vinnande bidrag kommer att visas på marabouchokladhus.se senast 10 dagar efter deltagande genom att en snöstjärna syns i högra hörnet på aktuell bild.

Anställda hos Mondelez Sverige AB, Consultix GmbH och familjemedlemmar i samma hushåll samt näringsidkare får inte delta. Vinnare utses av en jury från Mondelez Sverige AB och deras beslut kan inte överklagas. För att tävla måste du vara över 16 år och folkbokförd i Sverige. Är du under 16 år behöver du ha målsmans godkännande. För att vi ska kunna kontrollera att du har sådant godkännande ska målsmans mobilnummer (alt. hemnummer) anges. Du bör även inhämta målsmans samtycke till att lämna mobilnumret.

Tävlingsbidrag som strider mot tävlingsvillkoren och Mondelez allmänna villkor kommer inte beaktas.

Gissa Julsäcken:

För att delta i tävlingen ska du gissa vilken bakom vilken säck som tomten gömt Marabou produkter. Du kan gissa 2ggr per dag och 10ggr totalt under tävlingsperioden. Vinnaren har 48 timmar på sig att skicka in sina kontaktuppgifter genom formuläret annars går vinsten vidare.

Vinnare och vinster:

Under tävlingsperioden utses 5 st vinnare. Vinsten består av en säck med Marabouprodukter.

Vinnare meddelas direkt vid vinst. Vinnarna utses slumpmässigt. Vinsten skickas med rek. brev till den adress vinnaren uppgivit i vinstformuläret till Mondelez Sverige AB. Vinsten kan inte överlåtas eller bytas mot kontanter eller andra varor.

Anställda hos Mondelez Sverige AB, Consultix GmbH och familjemedlemmar i samma hushåll samt näringsidkare får inte delta. För att tävla måste du vara över 16 år och folkbokförd i Sverige. Är du under 16 år behöver du ha målsmans godkännande. För att vi ska kunna kontrollera att du har sådant godkännande ska målsmans mobilnummer (alt. hemnummer) anges. Du bör även inhämta målsmans samtycke till att lämna mobilnumret.

Behandling av personuppgifter

Mondelez Sverige AB är personuppgiftsansvarig och Consultix GmbH är personuppgiftsbiträde, vilket innebär att personuppgifter kan komma att behandlas av Consultix GmbH i syfte att fullfölja tävlingen/administrationen av tävlingen. Innan du deltar i tävlingen kommer du få godkänna behandlingen av dina personuppgifter samt tävlingsvillkoren. Utan sådant godkännande äger Mondelez Sverige AB rätten att neka deltagande. Mondelez Sverige AB kommer att behandla personuppgifter i syfte att fullfölja sina tävlingsförpliktelser, bland annat för kontakt med deltagare och genomföra prisutdelning. De personuppgifter du lämnar kommer enbart användas för att administrera kampanjen och kommer därefter att raderas på ett säkert sätt efter avslutad tävling. Du har rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till Mondelez Sverige AB, få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi behandlar dessa. Du har också rätt att begära rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar om dig. För frågor som gäller hanteringen av dina personuppgifter (eller andra frågor) hänvisas du till Mondelez Sverige AB, Konsumentkontakt 020-72 00 26.

Vi värdesätter ditt förtroende när du delar dina personuppgifter med oss. Vi behandlar alltid dina personuppgifter rättvist och respektfullt enligt ovanstående ändamål.

Mondelez Sverige AB förbehåller sig rätten att använda bilderna i tävlingen i andra marknadsföringssyften vid senare tillfällen, utan rätt till ersättning till upphovsmannen. Mondelez Sverige AB äger därvid rätt att framställa exemplar av bearbetning, i annan litteratur- eller konstart eller i annan teknik var som helst i världen. Du ansvarar för att du innehar nödvändiga samtycken för att Mondelez Sverige AB ska få använda bilderna på sätt som anges ovan (t ex från personer som figurerar i bilden med namn eller om någon annan tagit bilden).

Lycka till.